phuongthao202's Recent Activity

 1. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,…

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠOKHÓA HỌC NGHIỆP VỤBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0969 86 86 30)...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 2. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ TẠI CẢNG

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ TẠI CẢNG I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Hiểu được quy...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 3. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA HỌC CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤKHÓA HỌC CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG Phương Thảoo: 0969 86 86 30( Phòng đào tạo) Nhằm đáp ứng nhu cầu...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 4. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI Chương trình:QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (Liên hệ 0969 86 86 30) Nhằm...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 5. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯ

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ Công ty cổ phần giáo dục Việt...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 6. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  THƯ MỜI HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Kính gửi: Anh/ Chị học viên TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌCNGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 7. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA HỌC SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA HỌC SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 8. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN tại HẢI PHÒNG, TP HCM, HN…

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN tại HẢI PHÒNG, TP HCM, HN… (Khai giảng liên tục: 0969 86 86 30) Nhằm...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 9. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN (Tel/Zalo: 0969 86 86 30 Phương Thảoo) Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 10. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH ( dành cho đối tượng chưa học hoặc quên kiến thức về kế toán) I. ĐỐI...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 11. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Khóa học phục vụ kỳ thi lấy chứng chỉ của tổng cục và mở đại...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 12. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu:- Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  10/8/23
 13. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu:- Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  9/8/23
 14. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,…

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG, TP HCM, HN,… (Khai giảng liên tục: 0969 86 86 30)...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  9/8/23
 15. phuongthao202 đã đăng chủ đề mới.

  Toàn quốc TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ TẠI CẢNG

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ TẠI CẢNG I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Hiểu được quy...

  Diễn đàn: Du học - tuyển sinh

  9/8/23